Regulamin Serwisu

Niniejszy Regulamin Serwisu reguluje dostęp i korzystanie ze strony internetowej YADSE.COM (nazywanej dalej Serwisem) i wszystkich usług na niej świadczonych. Nie obejmuje jednak wykorzystania wszelkich treści dostarczonych przez osoby trzecie i wyświetlanych za pomocą Serwisu.

Dostęp i korzystanie z Serwisu są ​​wyraźnie uzależnione od zaakceptowania niniejszego regulaminu. Poprzez dostęp i używanie Serwisu Użytkownik zgadza się na jego przestrzeganie. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu Serwisu.

 1. ZMIANY REGULAMINU SERWISU

  Serwis zastrzega sobie prawo do okresowego przeglądu i aktualizacji niniejszego regulaminu. Wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub uzupełniające obecny Serwis, włączając w to, ale nie ograniczając się do dodawania nowych narzędzi i zasobów, podlegają niniejszemu regulaminowi. Dalszy dostęp lub korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian przez YADSE.COM oznacza zgodę na zmieniony regulamin.

 2. PRYWATNOŚĆ

  Zobacz Politykę prywatności, w celu zapoznania się z informacjami i ostrzeżeniami dotyczącymi gromadzenia i wykorzystywania prywatnych informacji przez Serwis.

 3. WARUNKI DOTYCZĄCE POSIADANIA KONTA W SERWISIE
  1. Użytkownik musi być człowiekiem. Zakładanie konta przez roboty bądź inne automatyczne oprogramowanie jest zabronione.
  2. Użytkownik musi mieć co najmniej 18 lat aby zarejestrować się w Serwisie.
  3. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta poprzez zachowanie poufności hasła do konta. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się do tego obowiązku.
  4. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych lub niedozwolonych przez prawo w jego jurysdykcji. W zakresie korzystania z Serwisu nie wolno łamać prawa (włączając w to, ale nie ograniczając się do prawa autorskiego).
 4. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość materiałów (dane, zdjęcia, treści i inne) udostępnianych przez użytkowników.
  2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne kradzieże zdjęć oraz ich publikacje w innych miejscach.
  3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za spotkania użytkownika z innymi użytkownikami serwisu w rzeczywistości oraz za jakiekolwiek skutki tych spotkań.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych z przyczyn niezależnych od serwisu (np. uszkodzenie sprzętu).
 5. WARUNKI OGÓLNE
  1. Usługa świadczona jest na zasadzie "tak jak jest". Korzystanie z Serwisu odbywa się na własne ryzyko.
  2. Z wyjątkiem, gdy wyraźnie dozwolone, nie wolno modyfikować innej strony, tak aby sugerowała, że jest związana z Serwisem. Ograniczenie to nie obejmuje umieszczenia linków do serwisu na stronach internetowych osób trzecich.
  3. Serwis może, ale nie ma obowiązku, usunąć treści bądź konta zawierające czy promujące treści, które według własnego uznania określa jako bezprawne, obraźliwe, grożące, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niepożądane bądź naruszające Warunki korzystania z serwisu.
  4. Serwis nie gwarantuje, że spełni jakiekolwiek szczególne wymagania, włączając w to, ale nie ograniczając się do tego, że usługa będzie świadczona nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i bezbłędnie oraz, że rezultaty korzystania z Usług będą dokładne i/lub bezbłędne.
  5. Niepowodzenie w dochodzeniu lub egzekwowaniu jakichkolwiek praw lub postanowień Warunków korzystania z usługi nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a usługą, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy, w tym, ale nie tylko, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z usługi.

Dokument ten obowiązuje od 1-go stycznia 2012.